Великолепната Жена

 • Официална церемония
  "Код ВЕЛИКОЛЕПНA"

  Официално събитие за завършване на програмата

  "Код Великолепна" - Есен 2022,

  приемане в "Клуб Великолепната Жена"

  и обявяване "Код Великолепн" - Пролет 2023!

 • Код ВЕЛИКОЛЕПНА
  3 месечна ОНЛАЙН Програма за
  "Личен Имидж и Бранд"
  Бъдете Архитекти на собствената си
  Великолепна съдба!
 • Стил на Живот
  Седмично онлайн издание с 10 рубрики,
  в което Дамите от "Кръгът на Великолепната Жена" споделят своя стил на живот!