СВЕТСКИ РАЗГОВОРИ

УЕБИНАР на запис - 2 части
„Small talks – как да сме виртуози в светските разговори?''
На запис
2 x 90 мин.
Програма
Таблица
По време на уебинара ще съставим таблица, в която ще подредите всички правила, максими и аксиоми при воденето на Светски разговор!
Техники
Ще научите техники как да се представяте пред непознати хора, пред хора с висок статус и как да се справяте в ситуации с неприятен събеседник!
Похвати
Ще усвоите всички похвати как с лекота да водите Светски разговор и повече няма да Ви се налага да се чудите кога, какво е уместно да кажете!
Тайната на Великолепната Жена
Ще завършим с тайната за елегантен светски разговор на Великолепната жена, която навсякъде е желан и предпочитан събеседник!
Умението да водим елегантен Светски разговор с лекота е ИЗКУСТВО, което изгражда доверие и симпатия в събеседника ни, който впоследствие остава с приятно впечатление за нас!
Йордана Димитрова
Етикет, Елегантност и Емоционална интелигентност
Знаете ли:
"По-добре да знаете и да не Ви потрябва, отколкото да не знаете и да Ви потрябва!"
  • Защо ни е необходим светския разговор и как да го водим с лекота?
  • Знаете ли, че всеки един бизнес разговор започва със светски разговор?
  • Наясно ли сте с темите Табу при воденето на светски разговор?
  • Каква е целта на светския разговор и как се отговаря на въпроса "Как сте?"
  • Умеете ли да правите комплименти, а да приемате комплименти?
  • Какви са правилата при провеждане на Small talk с хора с висок статус?
Какво ще получите?
Вдъхновение
Ще сте уверена Жена, която води светски разговори с лекота!
Чеклистове
Ще получите 2 Чеклиста с основни разговорни правила.Видеозапис
Ще имате 1 месец достъп във
Вашия Личен кабинет.
Преподавател
Йордана Димитрова
Експерт Личен Имидж и Бранд
Специалист по Етикет, Елегантност, Естетика и Емоционална интелигентност
Светски разговори
УЕБИНАР на запис - 2 части
„Small talks – как да сме виртуози в светските разговори?''
Click to order