Баланс в живота

УЕБИНАР на запис:
"Постигане на удовлетвореност чрез Баланс в живота - мисията възможна!"
На запис
90 мин.
Програма
Методика
Ще получите 8 Степенна Методика, която ще Ви помогне да разберете кой е Вашият Баланс в живота!
Техники
Ще създадете Вашето Колело на Баланса, което ще Ви отведе до мечтаният от Вас живот!
Изследване
Ще анализирате кои са вашите топ 5 ценности в живота и ще ги подредите по степен на важност!
Тайната на Великолепната Жена
Ще завършим с тайната как правилно да приоритизираме сферите в живота си!
Знаете ли, че човек, които има много ПРИОРИТЕТИ, всъщност няма приоритети? Умението правилно да приоритизираме сферите в живота си е КЛЮЧ за много врати!
Йордана Димитрова
Специалист по Етикет, Елегантност и
Емоционална интелигентност
Знаете ли:
"По-добре да знаете и да не Ви потрябва, отколкото да не знаете и да Ви потрябва!"
  • Знаете ли, кои са Вашите топ ценности и влиянието им в живота Ви?
  • Знаете ли, как правилно да правите графика си, за да имате време за всичко, което искате?
  • Знаете ли, кои са сферите от живота Ви, които искате да развиете и как да го направите?
  • Знаете ли, кои са Вашите приоритети и как да ги подредите по степен на важност?
Какво ще получите?
Вдъхновение
Ще се превърнете в удовлетворена от живота си Жена!
Чеклист
С 8 степенна методика за постигане на Баланс в живота!
Видеозапис
1 месец достъп до Уебинара във Вашия Личен кабинет.
Преподавател
Йордана Димитрова
Експерт Личен Имидж и Бранд
Специалист по Етикет, Елегантност, Естетика и Емоционална интелигентност
Баланс в живота
УЕБИНАР на запис:
"Постигане на удовлетвореност чрез Баланс в живота - мисията възможна!"
Click to order