консултации
Индивидуални сесии с Десислава Авджиева - Експерт маркетинг и ПР, личен и бизнес бранд, презентационни и говорни умения
Десислава Авджиева
"Давам формулата за ефективна реклама на Вашия бизнес!"
Индивидуална консултация
Продължителност: 60 мин.

Теми:
 • Бранд идентичност
 • Личен и бизнес бранд
 • Маркетинг и ПР
 • Структуриране на бизнес процеси
 • Събитиен мениджмънт
 • Презентационни умения
Запишете се!
Индивидуална сесия
Продължителност: 120 мин.

Включва:
Изясняване на бизнес целите спрямо маркетинг инструментите и прилагане на 4-те принципа:
 • Диференциация
 • Сегментация
 • Фокус
 • Резултати
Запишете се!
Индивидуална сесия
Продължителност: 120 мин.

Как:
 • да бъдете по-убедителни в изказа си
 • да излъчвате увереност пред публика
 • да контролирате темпо, ритъм, емоции
 • да оставяте запомнящо се послание
 • да завладявате аудиторията с гласа си
 • да се чувствате подготвени за публични изяви
Запишете се!
Десислава Авджиева
Дипломиран преподавател към Академия за Личен имидж и бранд "Великолепната Жена"
Преподавател
Преподавател
Преподавател
Преподавател
Преподавател
Преподавател
Интервю
Десислава Авджиева на корицата на списание "Великолепната Жена"
На живо/онлайн
След получаване на плащането, ще се свържем с Вас да уточним удобен ден и час за срещата
Индивидуална консултация
Продължителност: 60 мин.

Теми:
 • Бранд идентичност
 • Личен и бизнес бранд
 • Маркетинг и ПР
 • Бизнес консултиране
 • Събитиен мениджмънт
 • Презентационни умения
Запишете се!
Индивидуална сесия
Продължителност: 120 мин.

Включва:
Изясняване на бизнес целите
Ефективно прилагане на 4-те принципа:
 • Специализация
 • Диференциация
 • Сегментация
 • Концентрация
Запишете се!
Индивидуална сесия
Продължителност: 120 мин.

Как:
 • да говорите правилно
 • да се изразявате по-добре
 • да владеете гласа си
 • да контролирате темпо, ритъм, емоции
 • да структурирате речта си
 • да завладявате аудиторията с гласа си
Запишете се!