Код "ВЕЛИКОЛЕПНА"
Нашата Мисия е да Ви дадем възможност да развиете Вашия Личен Имидж и Бранд
и да се превърнете в Архитекти на собствената си Великолепна съдба!

ПРОМО цената е валидна до 14.10.2022
800 лв
700 лв
ПРОМО цена

КОД
"ВЕЛИКОЛЕПНА"

Пакет "Classic"

Онлайн Академия
18.09.2022 - 28.01.2023
800 лв

Пакетна цена

КОД
"ВЕЛИКОЛЕПНА"

Пакет "Classic"

Онлайн Академия
18.09.2022 - 28.01.2023
1200 лв

Пакетна цена

КОД
"ВЕЛИКОЛЕПНА"

Пакет "Gold"

Онлайн Академия
18.09.2022 - 28.01.2023
1600 лв

Пакетна цена

КОД
"ВЕЛИКОЛЕПНА"

Пакет "Diamond"

Менторска програма
18.09.2022 - 28.01.2023