ДРЕСКОД
Диана Алайкова, Лиляна Ангелова, Вержиния Иванова, Анна-Мария Цанкова

ДРЕСКОД: Бизнес

Делова визия на съвременната Бизнес Дама на Ден на Жената предприемач. През тази седмица аплодисментите са за Диана Алайкова, Лиляна Ангелова, Вержиния Иванова, Анна-Мария Цанкова.

Вижте какви събития предстоят:
СЪБИТИЯ ВЕЛИКОЛЕПНАТА ЖЕНА

Снимки: Качество, Дизайн и Точност
Бизнес Черно