СПОДЕЛЕНО
Фетална морфология - ключово изследване в проследяване на бременността

Фетална морфология - ключово изследване в проследяване на бременността

Феталната морфология е като първият дневник на вашето бебе – изследването генерира информация за неговата приблизителна възраст, пол, сърдечен ритъм и честота, разположението му в плацентата. Премахва всички въпросителни около развитието на анатомията на плода и неговите системи. Ще ви зарадва и с първата му снимка.

Срещаме се с д-р Тияна Николова, акушер-гинеколог и съосновател на СБАЛ "Свети Лазар'', която ще ни разкаже как се извършва прегледът и каква информация носи за развитието на вашето бебе.
Д-р Николова, какво представлява изследването „фетална морфология”?
Това е високо-специализиран анализ, който се извършва с помощта на ултразвуков апарат. Целта е да се направи оценка на анатомичното развитие на плода във всеки един от триместрите на бременността. Феталната морфология регистрира в изключително ранен стадий средно-тежки и тежки анатомични отклонения на плода, несъвместими с извън-утробния биологичен живот и неговата социална адаптация. Разполагаме с ехографска апаратура от последно поколение, която позволява детайлно изследване на плода в различните етапи на бременността.
Методът болезнен ли е за пациентката?
Абсолютно атравматичен е и при необходимост може да бъде част от всеки един рутинен ехографски преглед. Акушер-гинеколозите ни са сертифицирани да извършват този тип диагностика, защото това е ключова част от доброто проследяване на бременността. Използва се ехограф, а измерванията се извършват с помощта на специален софтуер, който ни помага да установим размерите на бебето и да го визуализираме в реално време. Така може родителите да видят и лицето на рожбата си преди тя да е родена.
Кога се прави феталната морфология и какво бихте посъветвали бъдещите майки?
В различните етапи на бременността изследването има различна продължителност, като това зависи от стадия на развитие на плода. Основните периоди са: 11-13-та гестационна седмица, 18-23-та гестационна седмица и 28-32-ра гестационна седмица. Изследването не е задължително, но е силно препоръчително всяка бременна да премине и през трите фетални морфологии, за да е спокойна.
Кой тип специалист провежда този тип ехографско изследване?
Изключително важно е то да се извършва от високо-квалифициран специалист, особено при пренаталната диагностика. Нашите акушер-гинеколози са сертифицирани за провеждане на фетална морфология, и всяка жена трябва да проверява дали лекаря, при който се проследява, има ценза за това изследване. В болница „Свети Лазар“ феталната морфология е част от пакета с грижи при проследяването на бременността.
Благодарим Ви, д-р Николова!

За повече информация:
Акушеро-гинекологична болница „Свети Лазар“
Телефон: +359882471069
www.st.lazar-hospital.com
Здраве