ТЕНДЕНЦИИ
Търговска марка - всичко важно, което трябва да знаем за нея!

Tърговска марка - защо и как да я регистрираме с безвъзмездна помощ в размер на 75%?


Във времена на бързо развитие и създаване на различни видиве стоки и услуги не е без значение как един бизнес ще бъде отличен от друг. Именно това е и предназначението на търговската марка: да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица (чл.9 от Закона за марките и географските означения).Какви са предимствата от регистрацията на търговска марка?

Притежателят на марката получава изключителното право да използва марката, да се разпорежда с правото върху марка (да я продава, да я предоставя за ползване чрез сключване на лицензионен договор, и др.) и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност идентичен или сходен знак. Чрез регистрацията на марката значително се намаляват възможностите за злоупотреби и загуби от имитации. Тя може да бъде подновявана неограничен брой пъти. Също така, притежателите на регистрирана марка имат право да поставят знак ® близо до нея, което създава по-голямо доверие у страна на потребителите.За кои територии следва да се регистрира марката?

Това зависи от пазарните интереси. Ако марката ще бъде използвана само на една територия, тогава регистрацията на национална марка е най-удачният избор. В случай че марката ще се използва на повече от три територии, които са страни-членки на ЕС, е препоръчително да се регистрира марка на Европейския съюз, която има действие на териториите на всички държави-членки на ЕС. Разбира се, възможна е и регистрацияра на международна марка, но за тази цел е необходима базова заявка или регистрация.Какво следва да съобразим при регистрацята на марка и след като процедурата е приключила?

При регистрация на марка следва да бъдат съобразени редица особености. На първо място е необходимо да се избере подходящ диапазон от стоки и/или услуги, за които да се заяви знакът за регистрация. След това следва да се извърши предварително проучване, за да бъде установено дали са налице по-ранни чужди права, както и да се прецени дали има опасност заявката за регистрация да бъде отказана при експертизата по същество. Също така е препоръчително да се извършва „мониторинг на марката“ по всяко време (преди, по време и след регистрацията). Не на последно място, марката е добре да бъде използвана във вида, в който е регистрирана и не трябва да се пропуска срокът за подновяването на действието й, тъй като срокът на действие е десет години от датата на подаване на заявката за регистрация. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по десет години.Колко време отнема регистрацията на търговска марка?

Срокът за регистрация на търговска марка е около четири/пет месеца, ако няма подадена/и опозиция/и и/или възражения,Възможност за възстановяване на 75% от държавните такси при регистрация на търговска марка

Ideas Powered for Business SME Fund предоставя безвъзмезднa финансова помощ за регистрация на търговски марки до края на 2024 година. Фондът е предназначен за предприятия, които възнамеряват да защитят своите търговски марки, като се поемат 75% от държавните такси за заявки за регистрация на национални и марки на ЕС и 50% от държавните такси за заявки за регистрация на международни марки. От възможността ще могат да се възползват само микро, малки, средни предприятия (МСП), както и самоосигуряващи се лица със седалище в някоя от 27-те държави-членки на Европейския съюз. Едно предприятие има право да кандидатства за безвъзмездна помощ всяка година (до края на 2024 година), но може да получи такава помощ само по един път на година.
Едни от най-често поръчваните услуги през изминалите години в практиката на адв. Красимира Кадиева са услугите свързани с регистрацията на търговски марки.
Дами, казвам се адв. Красимира Кадиева, предлагам цялостен анализ и комплексна стратегия за ефективна защита на марките като обект на индустриална собственост, както във фазата на регистрация, така и при нарушение на правата върху тях.
С удоволствие ще Ви съдействам при регистрацията на Вашата марка чрез предоставяне на професионални консултации, подготвяне на всички необходими документи, а също така и оказване на всеобхватно съдействие по закрилата на Вашата търговска марка.

За повече информация и контакти:
адв. Красимира Кадиева
Телефон: +359 882 30 86 70
kadievaip.com

Автор: адв. Красимира Кадиева

ЗАКОНИ