СПОДЕЛЕНО
Новите бизнес лидери и Великолепната жена в съвременния корпоративен свят

Новите бизнес лидери и Великолепната жена в съвременния корпоративен свят

Срещаме се с д-р Христина Стоянова, която е част от Клуб Великолепната жена. Тя е мениджър в голяма международна компания и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Днес тя ще ни разкаже за новите бизнес лидери, за мястото на жените в съвременния корпоративен свят, както и за своя университетски курс „Управление на аутсорсинг проекти и компании“.

Д-р Христина Стоянова е мениджър на екип ръководещ стратегически проекти в HP Inc. и има повече от 10 години опит в управлението на проекти и екипи в глобална среда. Тя има докторска степен по Стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“, черен колан по методологията Лийн 6 Сигма и сертификат Project Мanagement Professional (PMP®). В практиката си в бизнеса е провеждала множество обучения за управление на проекти, изнасяне на дейности, оптимизиране на процеси, професионално развитие и личен бранд. През юни 2023 г. завършва успешно програмата „Код Великопелна“ за личен имидж и бранд и става член на Клуб Великолепната жена.
Д-р Христина Стоянова
Д-р Стоянова, смятате ли, че една Великолепна жена има място в съвременния корпоративен бизнес?
Да, разбира се. Все повече международни компании заявяват ясно целите си да увеличат броя на жените заемащи висши ръководни постове, като по този начин изравнят процента на мъжете и жените на най-високите управленски нива. Различни изследвания показват, че компаниите, в които половината от висшите мениджъри са жени, регистрират по-голяма доходност и възвращаемост на инвестициите си.

Убедена съм, че една Великолепна жена, която е уверена, харизматична, интелигентна, стилна и забележителна, би имала още по-голям положителен ефект, като служи за пример и вдъхновява млади момичета и жени да учат и да се развиват като нов тип жени-лидери. Наричам ги „нов тип“, защото Великолепната жена не се опитва да копира мъжки модели на поведение, за да израстне в йерархията на корпоративния свят (нещо, което до скоро се очакваше от жените с кариерни амбиции). Тя залага на своята уникалност и женственост, отстоява мнението, ценностите и идеите си, излъчва благородство, грижи се за себе си и се наслаждава на живота.
Защо решихте да се занимавате с преподаване, имайки предвид вашата заетост в бизнеса?
Започнах да преподавам преди няколко години като докторант в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тогава осъзнах колко много знания съм натрупала в практиката, които биха били полезни за развитието на моите студенти, особено когато ги комбинирам с теория и изводи от академични изследвания. Наученото в моя курс помага на студентите ми да спестят няколко години в опити и грешки, за да откриват сами добрите практики.

Радвам се, че имам принос в оформянето и развитието на следващото поколение от бизнес лидери в страната. От техните умения, хъс и ценности до голяма степен зависи бъдещото развитие на българската икономика. Смятам, че като преподавател имам по-голям принос и влияние върху бизнеса и обществото, отколкото като мениджър в практиката. Същевременно мениджърският ми опит ми помага да съм по-полезна за моите студенти и лекциите ми да бъдат съгласувани с най-новите тенденции и изисквания на глобалния бизнес.
Какво бихте посъветвали учениците и студентите, които биха искали да се развиват като водещи лидери в глобалния бизнес?
Първо бих ги поздравила за желанието им да се развиват като такива. Съвременните бизнес лидери са изключително силни и влиятелни. Те могат да преобразят бизнеса, да го направят много по-отговорен към служителите, клиентите и обществото, да спрат или поне ограничат негативното влияние върху околната среда и да подобрят живота на много хора в неравностойно положение. Съвременният свят има нужда от отговорни, смели и иновативни лидери с висок морал и ценностна система.

За да израстнеш като такъв лидер се изискват много усилия, постоянство, учене и труд. Но това не е непостижимо. Съвременните технологии позволяват на всеки във всяка част на света да има достъп до първокласни обучения, курсове, ментори и мрежи от контакти. Препоръчвам на учениците и студентите да учат от най-добрите примери, да работят с ментори и да си изградят среда от професионалисти, които ще подпомагат развитието им и ще ги вдъхновяват. Дори и в България вече се предлагат много такива възможности, включително и безплатно по различни програми и доброволчески инициативи.
Какви са възможностите, които предлага Вашият университетски курс „Управление на аутсорсинг проекти и компании“, и за кого е предназначен той?
Моят курс е част от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“ на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От две години той може да бъде записан и като курс за следдипломна квалификация. Това е предпочитан вариант за хора с натрупан опит в практиката, които нямат време и желание да завършат цяла магистърска програма. Курсът може да бъде записан от всички притежаващи бакалавърска или магистърска степен. Успешно завършилите го студенти получават удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на курса студентите се запознават с най-новите тенденции на глобалния и местния пазар в областта на аутсорсинг и офшоринг, разглеждат основни теоретични концепции и понятия, обсъждат реални казуси от бизнеса, участват в дискусии и лекции с експерти от България и чужбина, както и провеждат собствени изследвания в български и чужди фирми. Наученото им помага да ръководят успешно проекти, както и да се развиват в оперативни и стратегичеки роли на различни управленски нива.

За да подпомогна професионалното развитие на моите студенти, в допълнение на теоретичните лекции и практическите казуси, също така провеждам уъркшопи с тях на различни теми, напр. подготовка за интервю за работа, инструменти за кариерно развитие, дефиниране и комуникиране на личен бранд и подготовка за работната среда на бъдещето (Future of Work).

Радвам се, че курсът ми привлича студенти и курсисти на различна възраст (от 23 до 40+ годишни), като всички те изтъкват полезността на наученото за развитието им в професионален и личен план, което според мен трябва да бъде една от целите на всеки университетски курс.
А как наученото в програмата „Код Великолепна“ на Йордана Димитрова Ви помага за Вашето личностно и професионално развитие като мениджър и преподавател?
Много добър въпрос. Винаги съм желала, а през последните години и съзнателно съм се стремяла, да подчертая великолепието и женствеността като част от моята автентична идентичност. Програмата „Код Великолепна“ ми помогна да ги затвърдя като отличителни черти на моя личен бранд в личен и професионален план. Така се чувствам истинска, в хармония със себе си. А това чувство е безценно.
За повече информация:
LinkedIn: Hristina Stoyanova
hristinastoyanova.com
Професия