ДРЕСКОД
Йордана Димитрова, Тотка Спасова, Силвия Томова, Симона Терзиева

ДРЕСКОД: Елегантност

Елегантна делова визия на съвременната Бизнес Дама на Ден на Жената предприемач. През тази седмица аплодисментите са за Йордана Димитрова, Тотка Спасова, Силвия Томова, Симона Терзиева.

Вижте какви събития предстоят:
СЪБИТИЯ ВЕЛИКОЛЕПНАТА ЖЕНА

Снимки: Качество, Дизайн и Точност
Елегантност Smart casual