КЛУБ
Запознайте се с великолепната Галя Менова

Запознайте се с великолепната Галя Менова


Подсигурявам свежи пари за бизнеса!
Аз съм експерт по разработване, управление и отчитане на европейски проекти.
Подкрепям българския бизнес да се развива.


КОНТАКТИ:
Галя Менова
Телефон: +359 899 92 57 49
Email: g.menova@humanconsulting.bg
www.humanconsulting.bg


Представяме Ви Дамите от "Клуб Великолепната Жена"

Галя Менова, „Хюманконсултинг”


ВИЗИТКА:

Галя Менова притежава над 14г. опит в разработване и управление на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. Завършила е „Публична администрация“ – магистър в Софийски университет „Св. Климент Охридски”и има дългогодишен опит в областта на европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галя Менова има натрупан опит в управлението и обучението на екипи за отчитането на проекти - разработване и анализ на стратегии, програми, проекти. Има опит в изготвяне и оценка на документи, свързани с провеждане на обществени поръчки, както и в изготвяне и управление на бюджети, бизнес планове, маркетингови и пред проектни проучвания на пазара.

Познава отлично националното и европейско законодателство в областта на земеделието и селските райони - „Програма за развитие на селските райони”,ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програма за морско дело и рибарство, Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, ОП „Добро управление“ и други.

От 2017г. е външен оценител към Местни инициативни групи на проектни предложения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Програма за развитие на селските райони. Тя познава проектния цикъл от всичките му страни.

Галя Менова е собственик на Хюманконсултинг - консултантска компания с основна дейност подготовка и управление на проекти по различни финансиращи програми. Екипът на фирмата се състои от опитни експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти по европейски и други донорски програми и фондове. Услугите са насочени към физически и юридически лица, както и общински администрации, търсещи решения за финансиране развитието на свои идеи или бизнес. Фирмата е реализирала проекти за над 200 милиона евро, привлечени средства за свои клиенти.

Галя Менова, „Хюманконсултинг”


Отзив "Код ВЕЛИКОЛЕПНА":

Преди да се включа в програмата - за мен „Великолепието“ беше поставено на заден план. Смятах, че е най-важно да съм колкото се може по-добра в професията си и да давам всичко от себе си за работата и семейството.
След като преминах програмата разбрах, че „Великолепието“ може да бъде неизменна част от натовареното ежедневие на една дама, която освен, че управлява бизнес, има и деца, съпруг и още куп ангажименти и задължения. Получените знания ми помагат, както в бизнеса, така и във взаимоотношенията ми с моя съпруг, децата, близките и приятелите.
Искрено благодаря на Йордана за споделените ценни знания, за отдадеността и търпението, които прояви по пътя на нашето „Великолепие“.
След програмата, водещото ми мото е „Великолепната жена е умната жена!“

Галя Манова, "Клуб Великолепната Жена"

Йордана Димитрова и Галя Менова, "Клуб Великолепната Жена"

Питате ме как се влиза в "Клуб ВЕЛИКОЛЕПНАТА Жена"?

След успешно преминаване на програмата "Код ВЕЛИКОЛЕПНА" - Вие ставате част от нашата елегантна общност - "Клуб ВЕЛИКОЛЕПНАТА Жена"!

Не отлагайте, присъединете се сега! Гарантираме Ви, че възвръщаемостта в качеството Ви на живот - ще надмине очакванията Ви!

Йордана Димитрова
Експерт Личен Имидж и Бранд
Специалист по Етикет, Елегантност и Емоционална интелигентност

Проверете кога са следващите дати за програмата "Код ВЕЛИКОЛЕПНА":
АКАДЕМИЯ КОД ВЕЛИКОЛЕПНА

Вижте, кои са Дамите в "Клуб Великолепната Жена":
КЛУБ ВЕЛИКОЛЕПНАТА ЖЕНА

София