ТЕНДЕНЦИИ
Как да променим убежденията си с метода Тета лечение?

Как да променим убежденията си с метода Тета лечение?


Какво е Тета лечение? 

Този метод е създаден от Ваяна Стайбъл. Името на метода – Тета лечение произлиза от мозъчната вълна Тета (нашият мозък възпроизвежда 5 вида мозъчни вълни: Алфа, Бета, Тета, Гама, Делта). Тета честота варира от 4 до 7 трептения в секунда. Това състояние на мозъка се наблюдава при заспиване, сънуване, при много дълбока релаксация и хипноза.  

Мъдреците медитират с часове, за да го постигнат, тъй като тогава могат да преживеят абсолютния покой. Тета вълните се отнасят до подсъзнанието, те управляват онази част от нашия ум, която лежи между съзнателното и несъзнателното. Чрез този метод се научаваме да проникваме в нивата на нашето подсъзнание. Там се съхраняват спомените, чувствата и усещанията ни, които управляват нагласите, убежденията и нашето поведение. Какво всъщност представляват убежденията? Те са строго индивидуални за всеки човек и означава, съзнателно приемане на нещо за реално и истинно, често подкрепено с емоционално или духовно усещане за правота. В човека има четири нива на убеждение:

  • Същностно ниво - убежденията, на които сме били научени в детството и повлияването от заобикалящата ни среда. 
  • Генетично ниво - на това ниво програмите идват от нашите предци или са вложени в гените ни в този живот. 
  • Историческо ниво - тук се пазят спомените от минали животи или дълбоката генетична памет и опит на колективното съзнание, които сме донесли в настоящето. 
  • Душевно ниво - това ниво представлява същността на дадена личност. 
Независимо дали вярванията ни са възпитавани в нас от родители, собствен опит или традиции, те подсъзнателно въздействат върху живота ни. Там ще намерим причините за проблемите си, а така също и пътеките за преодоляването им. 

Същността на метода е съзнателно да влезнем в Тета състояние и да се свържем с по-високото съзнание, което е вътре в нас и също така ръководи цялото Творение.  
Също така, в това състояние прозираме силата на думите и мислите и събуждаме интуитивните си способности. Използваме свободната си воля, за да променим ограничаващите ни убеждения.”

Магдалена Богданова, Тета терапевт

Дами, казвам се Магдалена Богданова и съм Tета хилинг терапевт и женски треньор по личностно развитие. Работя с ограничаващите убеждения на хората.

Ако искате да се освободите от ограничаващите си убеждения и да намерите своята посока, с радост ще Ви помогна да го постигнете с Тета лечение.

За повече информация и контакт:
Телефон: + 359 877 774 793
Email: magibogdanova93@gmail.com
Facebook: Тета лечение с Магдалена Богданова

Автор: Магдалена Богданова

АСТРОЛОГИЯ ЗДРАВЕ